Νέα

Η υπεροχή της εταιρείας σε υλικά & υπηρεσίες

Η Εταιρεία «Ιωάννης Στ. Μπατζάκας -  Γύψινος Διάκοσμος» ειδικεύεται τα τελευταία 30  χρόνια στην τοποθέτηση γύψινων, γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων, καθώς και στην εξωτερική θερμομόνωση.