Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης από τον Ιωάννη Στε. Μπατζάκα, με το πρόγραμμα εξ΄οικονομώ κατ΄οίκον.

Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης από τον Ιωάννη Στε. Μπατζάκα, με το πρόγραμμα εξ΄οικονομώ κατ΄οίκον.

Ο Ιωάννης Στε. Μπατζάκας ΄Γύψινος Διάκοσμος΄τοποθέτησε εξωτερική θερμομόνωση σε πολυκατοικία στο Πειραιά με θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης γραφιτούχας πολυστερίνης 6 πόντων EPS 80 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξ΄οικονομώ κατ΄οίκον..

Στην αρχή τοποθετήσαμε τις πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης 6 πόντων EPS 80 με ειδική κόλλα εικόλλησης θερμομονωτικών πλακών.  Την επόμενη μέρα τοποθετήσαμε τα ούπα μηχανικής στήριξης για την αποφυγή οποιασδήποτε περίπτωσης αποκόλλησης των θερμονωτικών πλακών. Έπειτα εγκιβωτίσαμε το αντιαλκαλικό πλέγμα για την οποιδήποτε αποφυγή ριγματώσεων και περάσαμε όλη την επιφάνεια της θερμομόνωσης με το βασικό επίχρισμα. Την επόμενη μέρα περάσαμε χαλαζιακό αστάρι όλη την επιφάνεια της θερμομόνωσης και στο τέλος περάσαμε το τελικό επίχρισμα σε λευκό ρώμα ενός χιλιοστού.

Οι εργασίες έγινα σύμφωνα με το πρόγραμμα εξ΄οικονομώ κατ΄οίκον.

Άλλο ένα έργο για τον Ιωάννη Στε. Μπατζάκα ΄Γύψινο Διάκοσμο΄ που άφησε απόλυτα ευχαριστημένους της μονοκατοικίας στον Πειραιά.

Ιωάννης  Στ. Μπατζάκας

Share this post