Καταστήματα

Η «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ» έχει αναλάβει τη διαμόρφωση & διακόσμηση πληθώρας καταστημάτων. Στο φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε ενδεικτικές κατασκευές της εταιρείας.