Κατοικίες

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ιδιαίτερων κατασκευών κατοικιών της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ» .