Υπέρθυρα

Υπέρθυρα

Υπέρθυρα γύψινα για τη διακόσμηση των θυρών, φτιαγμένα με λεπτομέρεια, από τον Γύψινο Διάκοσμο και τον Γιάννη Μπατζάκα.

< Επιστροφή στη λίστα