Θόλοι

Θόλοι

Θόλοι γύψινοι στριγυλλοί ή οβαλ σε πηθώρα διαστάσεων.

< Επιστροφή στη λίστα