Τάκοι Σκαλιστοί

Τάκοι Σκαλιστοί

Τάκοι σκαλιστοί, γύψινοι, σε μοναδικά σχέδια, από τον Γύψινο Διάκοσμο – Γιάννης Μπατζάκας.

< Επιστροφή στη λίστα