Κιονόκρανα

Κιονόκρανα

Γύψινα κιονόκρανα σε Ιωνικό, Δωρικό και Κορινθιακό ρυθμό.

< Επιστροφή στη λίστα