26
Μάρτιος
2021
Πιστή αντιγραφή του κάστρου του Μεσολογγίου.

Η διοίκηση του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών ανέθεσε στον Ιωάννη Στελ. Μπατζάκα ΄Γύψινο Διάκοσμο΄την κατασκευή του κάστρου του Μεσολογγίου.

Η διοίκηση του Πολεμικού Μουσείου κατάλαβε αμέσως ότι το μοναδικό υλικό που θα μπορούσε να αποτειπώσει με τον καλύτερο τρόπο την πιστή αντιγραφή του κάστρου είναι οι γυψοσανίδες. Σε αυτή την ιδαίτερη, δύσκολη, και απαιτητική  κατασκευή έπρεπε να κατασκευάσουμε την τοξοτή είσοδο του κάστρου που έκαναν οι Έλληνες  κατά την ηρωική έξοδο, τα στρογγυλά ακροπύργια με τα κανόνια που με αυτά οι Έλληνες υπερασπίζονταν το κάστρο μέχρι και την τελευταία στιγμή και τα ημιγκρεμισμένα τείχη του κάστρου από τις οβίδες και τις βόμβες των Τούρκων και των Αιγυπτίων. Έτσι αναλάβαμε δράση, ο αντιπρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου από την αρχή δίπλα μας να μας καθοδηγεί αφού είχε σε φωτογραφίες το πραγματικό κάστρο και μας έδινε οδηγίες σε κάθε μας βήμα. Το έργο έπρεπε να γίνει πάρα πολύ γρήγορα για να είναι έτοιμο για την Εθνική μας Εορτή την 25η Μαρτίου αφού θα έπρεπε να επενδεδυθούν οι γυψοσανίδες με πέτρες από το Μεσολλόγγι.

Ο Ιωάννης Στελ. Μπατζάκας ΄Γύψινος Διάκοσμος΄κατάφερε και τελείωσε το κάστρο σε σύντομο χρονικό διάστημα με πάσα λεπτομέρεια και ακρίβεια αφού ο αντιπρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός.

Ύστερα από αυτήν την κατασκευή ο Ιωάννης Στελ. Μπατζάκας ΄Γύψινος Διάκοσμος΄ χρείστηκε επίσημος συνεργάτης του Πολεμικού Μουσείου. Άλλη μία ηθική ανταμοιβή που αντανακλά το μεράκι και την αγάπη που έχουμε για τις γύψινες διακοσμήσεις και την ξηρά δόμηση.

 

« Επιστροφή στη λίστα νέων

Web Design & Development by Generation Y Generation-y-logo